Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2013

5368 ee92

detention:

my blog will make you horny :p

Reposted fromtheolicious theolicious viamissyseepy missyseepy
3154 a769 500
Reposted fromCattleya Cattleya viamissyseepy missyseepy
8465 5732 500
2866 5bdb 500
Reposted fromtohtotoh tohtotoh viamissyseepy missyseepy
7704 c707
Reposted fromdeviate deviate viamissyseepy missyseepy
9632 437a
Reposted fromintrigante intrigante viamissyseepy missyseepy
2691 b09f
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viamissyseepy missyseepy
9133 4ed3
Reposted fromepidemic epidemic viamissyseepy missyseepy

May 13 2013

0008 ec06 500
Reposted fromtayfun tayfun viamissyseepy missyseepy

Chyba jestem jak kot,
chociaż może nie. Na pewno nie jestem tajemnicza jak kot. Ani zabawna. I urocza.
Ale jestem leniwa, zupełnie jak one.
Chodzę własnymi ścieżkami, motywy mojego postępowania są niezrozumiałe.
Jestem niezależna, często robię na złość. I chcę być najważniejsza.
To zdecydowanie jest istotne.
Każdy kot chce być najważniejszy, zwłaszcza dla ludzi, których obdarzył sympatią.
Koty nie lubią, gdy głaszcze się inne koty.

— <3
Reposted fromherside herside viala-lu la-lu

February 15 2013

6843 4f80
Reposted fromBuena Buena viazakazane zakazane
6843 4f80
Reposted fromBuena Buena viaplugss plugss

February 14 2013

9716 7961
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
9720 b3b9
Najwspanialsi :3
Reposted frommisseterniity misseterniity
2523 0897
pinky
Reposted from9agucha 9agucha viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
2188 e71d
Reposted frommhsa mhsa viatatuaze tatuaze
9798 e42d
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viatatuaze tatuaze
5638 7cb4
Reposted frommistermagic mistermagic viatatuaze tatuaze
6657 108f
Reposted fromradykalna radykalna viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
9405 69fc 500
Reposted fromplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl